Nghệ nhân làm gốm sử dụng đôi tay khéo léo vuốt đất sét thành những hình thù mong muốn.

Nghệ nhân làm gốm sử dụng đôi tay khéo léo vuốt đất sét thành những hình thù mong muốn.

Nghệ nhân làm gốm sử dụng đôi tay khéo léo vuốt đất sét thành những hình thù mong muốn.

Tin Liên Quan